ANMÄLAN TILL WEBINAR - "Den svenska Business Intelligence- och Data Science-studien 2018"

DATUM: Fredagen den 4:e maj
TID:
12.00-12.45
PLATS:
Vid din dator, inloggningsuppgifter skickas till dig några dagar innan KONTAKTPERSON: emma.karlsson@advectas.se, telenr 073 231 63 81

* *
 
*
Roll* Avdelning*
 
Företag*
*